Numer 14 - Lipiec - Sierpień

WiZ numer 14 okladkaWiZ numer 14 trescDrodzy czytelnicy!

Witamy Was w czternastym, wakacyjnym numerze czasopisma „Wiara i Życie”. Niebawem większość z nas wyjedzie na urlop. W chwilach zasłużonego odpoczynku pamiętajmy o Panu Bogu, który wszędzie jest z nami gdziekolwiek jesteśmy. W tym numerze piszemy o tym, że warto rozważać cnoty Maryi, która powinna być dla nas wzorem godnym do naśladowania. 

Czytaj dalej

Numer 13 - Maj - Czerwiec

WiZ numer 13 okladkaWiZ numer 13 trescDrodzy czytelnicy!

Witamy Was w trzynastym numerze czasopisma „Wiara i Życie” w okresie, gdy przyroda rozkwita i budzi się do życia. Ten wyjątkowy wiosenny czas możemy wykorzystać do rozwoju duchowego poprzez poświęcenie się Trzem Sercom: Jezusa, Maryi i Józefa. Dokładnie 78 lat temu w jednej z dzielnic Warszawy, na Siekierkach, miały miejsce niezwykłe objawienia Matki Bożej, które opisujemy w tym numerze.

Czytaj dalej

Numer 12 - Marzec - Kwiecień

WiZ numer 12 okladkaWiZ numer 12 trescDrodzy czytelnicy!

Witamy Was w dwunastym numerze czasopisma „Wiara i Życie” – w czasie Wielkiego Postu, który warto wykorzystać do prawdziwego nawrócenia i otwarcia się na Boże Miłosierdzie. Jak powiedział Pan Jezus do św. siostry Faustyny: „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dokąd nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Mojego”.

Czytaj dalej

Numer 11 - Styczeń - Luty

WiZ numer 11 okladkaWiZ numer 11 trescDrodzy czytelnicy!

Witamy Was w jedenastym numerze czasopisma „Wiara i Życie” – w momencie, gdy zaczyna się Nowy Rok, a wraz z nim noworoczne postanowienia. Zachęcamy do częstszej lektury Biblii, a wytwałym polecamy roczne czytanie Pisma Świętego.

Pan Jezus powiedział: „Obyście mieli pokój we Mnie. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Ja zwyciężyłem świat” (J 16, 33).

Czytaj dalej

Numer 21 - Listopad-Grudzień

WiZ numer 21 okladkaWiZ numer 21 trescDrodzy czytelnicy!

Witamy w dwudziestym pierwszym numerze czasopisma „Wiara i Życie”, kiedy nasze myśli biegną ku życiu wiecznemu i modlitwie za zmarłych oraz powoli zbliżają się do Świąt Bożego Narodzenia poprzez Adwent. 

Czytaj dalej

Numer 20 - Wrzesień-Październik

WiZ numer 20 okladkaWiZ numer 20 trescDrodzy czytelnicy!

Witamy w dwudziestym numerze czasopisma „Wiara i Życie”. Po krótkiej przerwie zapraszamy do lektury naszego pisma. W tym numerze zachęcamy do przeczytania artykułu o objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie. 

Czytaj dalej

Numer 19 - Maj-Czerwiec 2022

WiZ numer 19 okladkaWiZ numer 19 trescDrodzy czytelnicy!

Witamy Was w dziewiętnastym numerze czasopisma „Wiara i Życie” w momencie rozkwitającej wiosny, ale także gorącej modlitwy o pokój na świecie. W tych niespokojnych czasach orędzie fatimskie jest nadal aktualne. Matka Boża czeka na naszą odpowiedź na jej wezwanie o nawrócenie, modlitwę i pięć pierwszych sobót miesiąca.

Czytaj dalej

Numer 18 - Marzec-Kwiecień 2022

WiZ numer 18 okladkaWiZ numer 18 trescDrodzy czytelnicy!

Witamy Was w osiemnastym numerze czasopisma „Wiara i Życie”, który przypada na okres Wielkiego Postu. W obliczu ostatnich dramatycznych wydarzeń i wojny na Ukrainie łączmy się wszyscy we wspólnej modlitwie o pokój.

Czytaj dalej

Numer 17 - Styczeń-Luty

WiZ numer 17 okladkaWiZ numer 17 trescDrodzy czytelnicy!

Witamy Was w siedemnastym numerze czasopisma „Wiara i Życie”, który zaczynamy tematem uzdrowienia. Nie może się ono dokonać bez wiary w Boga, który jest wszechmogący i który może nas podźwignąć z każdej dolegliwości.

Czytaj dalej

Numer 25 - Styczeń - Luty

WiZ numer 25 okladkaWiZ numer 25 trescDrodzy czytelnicy!

Witamy w dwudziestym piątym numerze czasopisma „Wiara i Życie”.
Zaczyna się Nowy Rok, a wraz z nim nowe plany, postanowienia i wyzwania. Czy zaprosimy do tych działań Pana Boga?

Czytaj dalej

Numer 24 - Wrzesień - Październik

WiZ numer 24 okladkaWiZ numer 24 trescDrodzy czytelnicy!

Witamy w dwudziestym czwartym numerze czasopisma „Wiara i Życie”. W oczekiwaniu na beatyfikację Józefa i Wiktorii Ulmów wpatrujemy się w przykład tej niezwykłej rodziny, która osiągnęła świętość w zwyczajnych okolicznościach życia, wykazujac się heroiczną postawą w czasie dramatycznych wydarzeń II wojny światowej.

Czytaj dalej

Numer 23 - Maj - Czerwiec

WiZ numer 23 okladkaWiZ numer 23 trescDrodzy czytelnicy!

Witamy w dwudziestym trzecim numerze czasopisma „Wiara i Życie”. Maj jest szczególnym miesiącem poświęconym Matce Bożej.

Czytaj dalej

Więcej artykułów…

Wtedy powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Oto biorę drewno Józefa, które jest w ręce Efraima oraz plemion Izraela, jego sprzymierzeńców, i przykładam je do drewna Judy, i czynię je jednym drewnem po to, by w ręku moim byli jedno.
A drewna, na których będziesz pisał, będą przed ich oczami w twym ręku.

[Ez 37, 19-10]

© 2019 • Fundacja Wiara i Życie • Wszelkie prawa zastrzeżone

Wciśnij Enter aby wyszukać
Wciśnij Enter aby wyszukać