Czasopismo „Wiara i Życie" to bezpłatne czasopismo katolickie ukazujące się w Internecie od 2 kwietnia 2007 roku, a w druku od maja 2019 roku.

Jeśli:

  • chcesz się z nami skontaktować,

  • masz jakieś uwagi, sugestie odnośnie strony internetowej lub czasopisma,

  • chciałbyś podjąć z nami współpracę,

wyślij e-mail na adres 


Redakcja:

Redaktor naczelna: Anna Nolbert (e-mail: )

Zastępna redaktor naczelnej: Natalia Żaczyńska (e-mail: )

Zespół redakcyjny: Maria Pietrzak, Krzysztof Kędra, Grzegorz Baczewski, Agnieszka Dobrzyńska, Mirosława i Paweł Kwas.

Grafika: Anna Nolbert

Sklep internetowy:

Obsługa sklepu internetowego: email:

Strona www:

Wykonanie i administracja stroną internetową: Dominik Nolbert (email: )

Wtedy powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Oto biorę drewno Józefa, które jest w ręce Efraima oraz plemion Izraela, jego sprzymierzeńców, i przykładam je do drewna Judy, i czynię je jednym drewnem po to, by w ręku moim byli jedno.
A drewna, na których będziesz pisał, będą przed ich oczami w twym ręku.

[Ez 37, 19-10]

© 2019 • Fundacja Wiara i Życie • Wszelkie prawa zastrzeżone

Wciśnij Enter aby wyszukać
Wciśnij Enter aby wyszukać