O Fundacji

FUNDACJA WIARA I ŻYCIE została ustanowiona 24 stycznia 2019 roku we wspomnienie świętego Franciszka Salezego, patrona prasy katolickiej.
Główną misją Fundacji jest ewangelizacja poprzez słowo pisane. Na łamach wydawanego przez Fundację czasopisma „Wiara i życie” pragniemy nieść ludziom dobrą nowinę i przybliżać ich do Boga. Naszym szczególnym patronem jest święty Jan Paweł II. Druk pierwszego numeru wydanego przez fundację miał miejsce 2 kwietnia tego roku (w rocznicę wejścia do Nieba Papieża Polaka), zaś ukazanie się czasopisma w parafiach przypada na 1 maja – w ósmą rocznicę beatyfikacji tegoż świętego. Wierzymy, że nasi patronowie: św. Franciszek Salezy oraz św. Jan Paweł II pomogą nam rozwijać to Boże Dzieło.
Ze względu na bezpłatny charakter naszego czasopisma oraz jego wartość ewangelizacyjną pozwalamy sobie prosić naszych Czytelników o modlitwę i wsparcie. Aktualny numer został wydrukowany w nakładzie 2,5 tysięcy egzemplarzy, dystrybuowanych do kilkunastu parafii warszawskich, jednakże chcielibyśmy dotrzeć do jak największej ilości miejsc. Aby stało się to możliwe, potrzebujemy środków finansowych na pokrycie kosztów wydania. Możecie mieć Państwo udział w tym dziele wpłacając darowiznę na konto naszej fundacji:
FUNDACJA WIARA I ŻYCIE
ul. Małej Łąki 17/17
02-793 Warszawa
Bank Pekao S.A. 96 1240 1125 1111 0010 8920 2037
Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać!

Wtedy powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Oto biorę drewno Józefa, które jest w ręce Efraima oraz plemion Izraela, jego sprzymierzeńców, i przykładam je do drewna Judy, i czynię je jednym drewnem po to, by w ręku moim byli jedno.
A drewna, na których będziesz pisał, będą przed ich oczami w twym ręku.

[Ez 37, 19-10]

© 2019 • Fundacja Wiara i Życie • Wszelkie prawa zastrzeżone

Wciśnij Enter aby wyszukać
Wciśnij Enter aby wyszukać